Kunde
Gecertificeerd
Gemotiveerd
Betrouwbaar
Borstvoeding hulpvraag

Problemen met borstvoeding

Jullie hebben besloten om je kind borstvoeding te geven en zijn er vol vertrouwen aan begonnen. Helaas gaat het bij jullie even niet vanzelf. Dat kan een pijnlijke situatie geven, niet eens alleen maar op lichamelijk vlak. Er zijn talloze factoren die invloed hebben op dit mooie maar ook best wel ingewikkelde proces, waardoor je altijd obstakels kunt tegenkomen. Of het nou je eerste of derde keer is, of je nul of uitgebreide kennis hebt over borstvoeding, NU is er een situatie waarin je vastloopt als gezin en hulp nodig hebt. Werk aan de winkel voor mij. Ik help je graag, ben gemotiveerd om samen met jullie te kijken naar een passende oplossing voor jullie hulpvraag en daarmee aan de slag te gaan.

Aan de slag

Behandelplan opstellen

Belangrijk voor de baby en jullie zelf is dat eerst goed uitgezocht wordt wat de oorzaak is van het probleem of onwenselijke situatie. Daarbij werk ik van heel algemeen naar specifieker om ‘aannames’ te voorkomen en naar de feiten te kijken. Zo kom ik tot effectieve opties voor oplossing van het probleem en maak ik daarna samen met jullie als gezin keuzes voor beleid. Op die manier hoop ik bij te dragen aan goede ervaringen met het geven van borstvoeding.
Ervaringen zijn persoonlijk, dus is begeleiding op maat nogal belangrijk. Dat betekent niet dat iedere wens vanuit het gezin ook mijn uitgangspunt kan zijn vanuit een verantwoorde uitoefening van mijn beroep, hoewel ik binnen mijn kunnen daar ontzettend mijn best voor wil doen.

Kunde en kennis

Professionele zorg

Soms moet ik vanuit mijn beroep doortastend zijn in behandeling of counseling. Ik zal echter altijd mijn beoogde handelen of de visie daarop motiveren naar het gezin toe. Soms zijn bepaalde stappen nodig om te maken omdat anders risico’s voor gezin of kind te groot worden. Een lactatiekundige heeft kennis van het zorgnetwerk voor moeder en kind. Sterker nog, ze is er onderdeel van. Ik zal dan ook gebruik maken van de kennis van andere disciplines en niet schromen om de zorg en begeleiding (tijdelijk) over te geven aan die partijen, wanneer de situatie daarom vraagt. Ook dat is een manier om borstvoeding leuk te houden.

Lactatie hulpvraag

Fases en bijzondere situaties

Het maakt nogal uit in welke fase van lactatie de hulpvraag ontstaat.
Bij een hulpvraag wil het ook niet altijd zo zijn dat er een probleem is in het proces, maar dat er advies nodig is voor borstvoeding in relatie tot omstandigheden. Denk aan het hervatten van buitenshuis
werken, informatie over kolven, weer gaan sporten, bijvoeding van de baby, langer blijven voeden, ga maar door.

Zoals al leesbaar was op de pagina ’Over Mij’, ligt mijn hart ook bij de klinische tak van lactatiekunde. Ik merk dat er veel vraag is naar begeleiding bij borstvoeding na ziekenhuisopname van een kind.

Bijvoorbeeld in geval van vroeggeboorte of andere redenen waardoor het kind thuis nog niet in staat is om volledig borst gevoed te worden. Vaak kolven moeders nog voor een groot gedeelte en krijgt het kind de voeding op een andere manier toegediend. Dit is een intensieve zorgsituatie.

Het gegeven dat juist kinderen met een ziekenhuisindicatie veel bescherming genieten van gevoed worden door hun eigen moeder, maakt de druk ook nog eens hoog. Vaak werkt een gezin al weken of
zelfs maanden keihard om die mogelijkheid in stand te houden. Het is bijna noodzaak dat in die situatie iemand meedenkt over de voeding.

Ik ben een lactatiekundige die jarenlange ervaring heeft in de zorg op kinderafdelingen en op de afdeling Neonatologie. Ik denk daarom te kunnen aansluiten op de thuissituatie van mensen waarvan het te voeden kind een ziekenhuisgeschiedenis heeft. Hopelijk mag ik met mijn consulten in die gezinnen bijdragen aan een goede balans tussen draagkracht en draaglast, in de zorg voor elkaar.

0